2. Internacionalna Tattoo konvencija Novi Sad

2. Internacionalna Tattoo konvencija Novi Sad
2. Internacionalna Tattoo konvencija Novi Sad

Tattoo konvencije
07.11.2016

Nakon prve uspješne Tattoo konvencije u Novom Sadu. Kreće druga konvencija koja će se održati 18.11. 2016. Na kojoj će uz dosta popratnog sadrža sudjelovati vrhunski Tattoo artisti iz regije i šire. Sve u svemu, vrijedno pažnje. Vidimo se tamo.

TATTOO CONTEST:

• FRIDAY:
o BEST OF FRIDAY (started and ended on Friday) 1st prize
o Best of Black and Gray (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Small Tattoo up to 5x5cm (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Avangarde & New School (open category) 1st, 2nd and 3rd prize

• SATURDAY:
o BEST OF SATURDAY (started and ended on Sat) 1st prize
o Best of Color (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Old School (traditional, japanese, hindu) (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Realism B&G (open category) 1st, 2nd and 3rd prize

• SUNDAY: BEST OF SUNDAY(started and ended on Sun) 1st prize
o Best of realism color (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Ornamental (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Cover-up or upgrade (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o BEST OF SHOW (started and ended between Fri-Sun)